HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cross-Border Healthcare in Europe: Promoting Equal Access to Quality Care

Podujatia

Pozývame Vás na sympózium s názvom – Cross-Border Healthcare in Europe: Promoting Equal Access to Quality Care – do hotela NH Brussels Carrefour de l’Europe, Brusel dňa 16.júna 2016.

Toto medzinárodné sympózium bude poskytovať platformu pre konštruktívnu diskusiu o súčasnom stave vykonávania smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v celej Európe, ako aj o potrebných opatrenia, ktoré sa majú prijať k ďalšiemu zvýšeniu informovanosti medzi pacientmi a uľahčiť im prístup k lepšej a bezpečnejšie starostlivosti v EÚ.

Delegáti budú tiež:
• Posúdzovať najnovší vývoj založený na dôkazoch zo skúseností a aktuálnej implementácie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
• podrobiť analýze aké sú kľúčové potreby a výzvy, ktorým čelí zdravotníkov EÚ,
• definovať podmienky nevyhnutné na zlepšenie informovanosti pacienta, mobilite a bezpečnosti,
• zdieľať osvedčené postupy v inovačných a spoločných projektoch v cezhraničnej oblasti podpory zdravia, služieb elektronického zdravotníctva a prevenciu chorôb.

Ďalšie podrobnosti nájdete v priloženom /HORIZONT_2020/HEALTH/Registration.docx“>registračného formulára čo najskôr s cieľom zabezpečiť vášmu delegátovi miesto (miesta).

Team konferencie:
Exchange Public Policy
Tel: +44 (0) 20 3137 8630
Fax: +44 (0) 20 3137 1459