HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Creative collaborations for the future – drivers for interdisciplinary and cross-sectoral innovations in Europe

Podujatia

Počas on-line konferencie Creative collaborations for the future – drivers for interdisciplinary and cross-sectoral innovations in Europe / Kreatívna spolupráca pre budúcnosť – stimuly pre interdisciplinárne a medzisektorové inovácie v Európe bude predstavená iniciatíva New European Bauhaus / Nový európsky Bauhaus a kreatívne prístupy a medzisektorové inovácie v Európe.

Nový európsky Bauhaus spája občanov, odborníkov, podniky a inštitúcie a zároveň aktivizuje rôzne skupiny, ako sú dizajnéri, architekti, inžinieri, vedci, študenti a kreatívci naprieč rôznymi disciplínami. Je zameraný na vytváranie lepšieho zajtrajška a udržateľného života v Európe i mimo nej.

Viac info, program, bezplatná registrácia

Zdroj, 25.2.2022, elz