HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency Finance Market Place #invest4cities

Podujatia

 • Začiatok
  18.02.2020, 13:00
 • Koniec
  19.02.2020, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EASME
 • Miesto konania
  Crowne Plaza Brussels - Le Palace, Rue Gineste 3, 1210 Brusel, Belgicko
 • Štát
  Belgicko

18. a 19 februára 2020 sa uskutoční Investičné fórum Dohovoru primátorov a starostov Energy Efficiency Finance Market Place, ktoré je najväčšou udalosťou svojho druhu v Európe a predstavuje úspešné projekty financovania prispôsobenia sa zmenám klímy, energetickej účinnosti, čistej mobility a inovatívneho energetického plánovania, ako aj iniciatív v celej Európe zameraných na podporu trhu s financovaním opatrení na ochranu klímy a udržateľným financovaním energie. Podujatie organizujú Generálne riaditeľstvá Európskej komisie pre energetiku a zmenu klímy a Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) v spolupráci s Dohovorom primátorov a starostov o klíme a energetike.

Program dvojdňového podujatia je už zverejnený a mená hlavných rečníkov budú doplnené v najbližších dňoch.

Počas plenárnych zasadnutí vystúpia významní zástupcovia iniciatívy Dohovor primátorov a starostov, investičnej komunity a Európskej komisie a predstavia príklady úspešných projektov týkajúcich sa hlavne:
• Financovania energetickej efektívnosti – zdroje hodnoty;
• Investícií do budúcnosti – financovanie riešená pri adaptácii sa zmenu klímy;
• financovania čistej mobility v mestách;
• financovania energetickej efektívnosti vo verejnom sektore;
• Financovania renovácii budov;
• Inovatívnych prístupov k plánovaniu trvalo udržateľnej energie.

Konferencia si dáva za cieľ spojiť predstaviteľov miest, priemyslu a finančných inštitúcií, aby si vymieňali osvedčené postupy a úspešné riešenia spoločných problémov.

V nadväznosti na konferenciu sa bude 20. februára 2020 organizovať partnerská burza – ďalšie podujatie Európskeho inovačného partnerstva o inteligentných mestách a komunitách – Marketplace of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC), ktorú si rozhodne nenechajte ujsť!

Informácie o minuloročných konferenciách nájdete tu.

Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency Finance Market Place 2019

Zdroj: EK, zverejnené 31.12.2019, mit