HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Counting the true costs of climate change

Podujatia

 • Začiatok
  11.10.2017, 08:00
 • Koniec
  13.10.2017, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Potsdam Institute for Climate Impact Research
 • Miesto konania
  Potsdam
 • Štát
  Nemecko
 • Odkaz na webovú stránku

Impacts World je popredná medzinárodná konferencia s témetikou výskumu dopadu klimatických zmien. Pozornosť je upriamená na najnovšie vedecké poznanie vplyvu zmeny klímy, s dôrazom na naliehavé politické otázky, ale tiež poukazuje na výzvy, ktoré ležia pred výskumnou obcou a spoločnosťou. V roku 2017 bude konferencia zameraná na vyčíslenie skutočných nákladov spojených so zmenou klímy, vzhľadom na štyri kľúčové oblasti: ekonomické dopady zmeny klímy, ľudské zdravie, migrácia a ciele udržateľného rozvoja.


Účať na konferencii je zdarma.