HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Copernicus for the preservation of cultural heritage

Podujatia

Copernicus cultural heritage
Zdroj: www.copernicus.eu

Copernicus Support Office s potešením oznamuje konanie svojho druhého webinára Copernicus for the preservation of cultural heritage, ktorý sa uskutoční 7. júla 2022 od 16:00 do 17:00. Webinár je súčasťou série venovanej predstaveniu programu Copernicus, jeho využitia a výhod.

Cieľom webinára je pochopiť výhody diaľkového prieskumu Zeme pre monitorovanie, ochranu a správu kultúrneho dedičstva. Význam lokalít kultúrneho dedičstva a ich zraniteľnosť voči prírodným a antropogénnym hrozbám už dlho uznávajú európske inštitúcie a ďalší medzinárodní aktéri, ako napríklad UNESCO. Politika úplného, bezplatného a otvoreného prístupu k údajom programu Copernicus podporila využívanie údajov z pozorovania Zeme na monitorovanie kultúrneho dedičstva.

Počas webového seminára si vypočujete troch odborníkov na túto oblasť:

  • Andrea Taramelli – docent diaľkového prieskumu Zeme a vedy o povrchových procesoch na IUSS Advanced Study University (Taliansko)
  • Stelios Bollanos – spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti Planetek Hellas (Grécko)
  • Kyriacos Themistocleous – riaditeľ pre vonkajšie záležitosti a rozvoj podnikania v centre excelentnosti ERATOSTHENES (Cyprus)

Termín konania podujatia: 7. júl 2022, 16:00 – 17:00, online

Viac informácií a registrácia

Zdroj: www.copernicus.eu, zverejnené: 30.6.2022, autor: kha