HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Copernicus and me – Launch event

Podujatia

Copernicus and me

Eurisy v spolupráci s CNES vám počas podujatia „Copernicus and me“ dňa 10. február 2022 prinesú praktické príklady toho, čo sa dá dosiahnuť pomocou údajov a služieb zo satelitných konštelácií Copernicus.

Organizátori vás pozývajú, aby ste sa zoznámili so šiestimi praktickými skúsenosťami s využívaním údajov programu Copernicus miestnou a verejnou správou a súkromnými spoločnosťami.

Nenechajte si ujsť túto príležitosť v rámci iniciatívy „Copernicus and me“ a prihláste sa na podujatie k jej spusteniu!

Počas podujatia si budete môcť pozrieť videá a položiť otázky organizáciám, ktoré operatívne využívajú údaje programu Copernicus.

Termín konania podujatia: 10. február 2022, 10:30 – 12:05 (SEČ), online

Registrácia a viac informácií

PROGRAM COPERNICUS

Copernicus je program Európskej únie na pozorovanie Zeme, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie v prospech občanov celého sveta. V súčasnosti je na obežnej dráhe päť misií programu Copernicus. Údaje, ktoré poskytujú, umožňujú šesť bezplatných a voľne prístupných informačných služieb. Využívať ich môžu súkromné, verejné a medzinárodné organizácie na zlepšenie života na Zemi. Copernicus je jednou z vlajkových lodí Vesmírneho programu Únie.

Zdroj: www.eurisy.eu, zverejnené: 25.01.2022, autor: kha