HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Copernicus and Climate Adaptation Workshop

Podujatia

Copernicus and Climate Adaptation
Zdroj: EUSPA

Dňa 25. septembra 2023 sa odohrá špecializovaný hybridný workshop na tému Copernicus and Climate Adaptation.

V posledných rokoch poskytuje program Copernicus bezprecedentné množstvo environmentálnych údajov v globálnom, regionálnom a miestnom meradle. Údaje z programu Copernicus sa už využívajú na monitorovanie klímy a poskytujú základ pre mnohé stratégie prispôsobovania sa zmene klímy.

Na workshope sa preskúmajú výzvy a príležitosti v oblasti adaptácie na zmenu klímy v rámci programu Copernicus, pozorovania Zeme a politiky. Jeho súčasťou bude aj zapojenie zainteresovaných strán do problematiky adaptácie na zmenu klímy a mestských oblastí v rámci projektu Knowledge Centre on Earth Observation (KCEO), ktorý sa venuje tejto téme.

Termín workshopu: 25. september 2023, 9:00 – 17:30, online/Brusel

Ďalšie informácie, ako napríklad podrobný program, registrácia a iné logistické podrobnosti, budú včas poskytnuté.

Viac informácií

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 21.6.2023, autor: kha