HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Conference of the European Biogas Association

Podujatia

Konferencia pokrýva široké spektrum tém súvisiacich s bioplynom, biometánom a splyňovaním od výroby po využitie,súčasný stav politík, vývoj priemyslu, inovácií a legislatívy. Dáva priestor na prepájenie sa s viac ako 300 zástupcami z oblasti výskumu, priemyslu, politiky a výroby.