HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fórum Spoločného podniku pre palivové články a vodík ( FCH JU)

Podujatia

Tohtoročné fórum Spoločného podniku pre palivové články a vodík (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU) sa uskutoční 19. až 21. novembra 2019 v Bruseli. V prvých dňoch podujatia vystúpia rečníci, ktorí budú svoje myšlienky prezentovať v panelových diskusiách a na paralelných stretnutiach. Zároveň budú predstavené projekty podporené z Programu FCH JU. Účastníci podujatia budú mať jedinečnú príležitosť dozvedieť sa priamo od koordinátorov projektov, aké výsledky boli počas realizácie úspešných projektov v tejto oblasti dosiahnuté.

Večer 20. novembra 2019 sa budú aj tento rok udeľovať ceny FCH JU AWARDS. Minuloročných víťazov si môžete pozrieť na stránke FCH JU AWARDS 2018.

V nadväznosti na FCH JU Programme Review Days sa 21. novembra 2019 uskutoční tzv. Stakeholder Forum, ktoré je jedinečnou príležitosťou na výmenu skúseností a networking. Témy tohtoročného fóra budú zamerané na smerovanie k čistému hospodárstvu založenému na využívaní vodíka:

“Smerom k čistej vodíkovej ekonomike – Racing towards a clean hydrogen economy

  • Session I – will highlight how the FCH JU makes an impact by accelerating innovation and securing competitiveness
  • Session II – will focus on the market activation instruments and financing synergies
  • Session III –will discuss how to make the most out of hydrogen’s potential for stimulating growth and creating jobs.

Trojdňové podujatie sa bude konať v priestoroch budovy Európskej komisie – Charlemagne Building of the European Commission. Viac informácií zverejníme na našich stránkach v septembri 2019, kedy bude možné sa na podujatie registrovať.