HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COINTT 2023

Podujatia

 • Začiatok
  24.10.2023, 09:00
 • Koniec
  25.10.2023, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Centrum transferu technológií pri CVTI SR
 • Miesto konania
  Hotel Safron
 • Odkaz na webovú stránku
Konferencia: COINTT 2023. Zdroj: https://cointt.sk

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Kedy sa COINTT 2023 uskutoční

24. – 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron v Bratislave.

Registrácia na konferenciu je spustená do 20. októbra 2023.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Hlavná téma
Biele miesta v inováciách a transfere technológií

V rámci tematického okruhu TECHNOLOGY TRANSFER pre ročník 2023 pripravujeme nasledujúce témy:

 • vízia, kam sa chceme posunúť v prostredí TT – opatrenia Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (NSVVI) – niektoré vízie konkrétnej štátnej intervencie v Pláne obnovy a odolnosti pre oblasť TT,
 • porovnanie slovenského prostredia TT voči zahraničiu – v konkrétnych aspektoch, najmä:
  • prepojenie univerzít a firiem na „dennej“ báze,
  • transparentnosť navonok – nastavenie pravidiel spoluprác akademických inštitúcií a podnikov,
 • úspešný príklad TT – predaj technológie IVF,
 • spoločenská zodpovednosť vedeckovýskumných inštitúcií (VVI) – záväzky pre transparentnosť akademických inštitúcií dovnútra aj navonok,
 • budovanie kultúry – vzdelávania, vedy, transferu technológií/budovanie ekosystému transferu technológií na Slovensku,
 • možnosti zosieťovania  pracovísk pre transfer technológií za účelom zdieľania prípadov, kompetencií v oblasti výskumu a vývoja a medzinárodného monitoringu výstupov
  trvalá udržateľnosť pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti TT,
 • optimalizácia a koordinácia procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív zameraných na transfer technológií

Viac informácií:

COINTT 2023

Pozvánka na konferenciu COINTT 2023. Zdroj: https://cointt.sk

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://cointt.sk, zverejnené: 2. 10. 2023, autor: rpa