HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COINTT 2022

Podujatia

 • Začiatok
  18.10.2022, 08:00
 • Koniec
  19.10.2022, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  CVTI SR, SIEA, Civitta Slovakia, a. s., NCTT SR
 • Miesto konania
  Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
Konferencia COINTT 2022. Zdroj: https://cointt.sk

Konferencia COINTT je tradičným odborným podujatím konferenčnej jesene. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 (COINTT 2022) „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk.

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou zdieľať to najaktuálnejšie z daných oblastí.

V jednotlivých programových vstupoch budeme hľadať odpovede na otázky
 • V čom je open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva?
 • Ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách?
 • Aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú?
 • Ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor?
 • Akú úlohu má zohrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ako celonárodné pracovisko?
 • A akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách?

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Tento rok sa udeľovanie cien plánuje počas slávnostného večera.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

COINTT 2022 sa bude konať 18. až 19. októbra 2022 v bratislavskom hoteli Saffron. Po prvýkrát sa konferencia uskutoční len ako takzvané „in-site“ podujatie čiže výlučne v prezenčnej forme. Ako každý rok základnú programovú štruktúru budú tvoriť tri stejdže: TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION. 

Zaregistrujte sa na konferenciu COINTT 2022.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, https://cointt.sk; zverejnené: 12. 10. 2022, autor: rpa