HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

City Representatives meet Investors – matchmaking event

Podujatia

Partnerské stretnutie zástupcov miest s investormi

  • Hľadáte možnosti pre investície do oblasti mobility, IKT alebo energetiky?
  • Je vaše mesto pripravené otvoriť sa inováciám v týchto oblastiach?
  • Ponúka vaša firma produkt alebo službu v oblasti „smart cities“?

Partnerské podujatie , ktoré sa uskutoční 20. februára 2020 v Bruseli je určené pre predstaviteľov samospráv (miest, regiónov), podniky a investorov. Je podporované Európskou komisiou v rámci iniciatívy EIP – SCC Marketplace. Partnerské stretnutia dávajú priestor na skúmanie a formovanie príležitostí pre osoby zapojené do projektov inteligentných miest. Účastníci podujatia budú mať jedinečnú príležitosť predstaviť v rámci partnerských stretnutí svoje projektové zámery a nájsť si potenciálnych investorov.

Program podujatia je už zverejnený. Registrácia je bezplatná.

Kontaktná osoba: EIP-SCC, Jorge Rodrigues de Almeida, matchmaking@eu-smartcities.eu

Zdroj: EIP-SCC; zverejnené 30.1.2020; mit