HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cities of the Future 2017

Podujatia

Rada pre vedecký a technologický výskum Turecka (TUBITAK) a projekt „Turecko v Horizonte 2020“ pozývajú na medzinárodnú burzu partnerovpredstavte svoje projektové nápady a prediskutujte ich s potenciálnymi partnermi.

Podujatie bude zamerané na nasledujúce výzvy programu Horizont 2020:

· „Inteligentné, trvalo udržateľné a odolné mestá“ a „Energeticky účinné budovy“

· „Kruhová ekonomika (SPIRE, suroviny a voda)

· „Mobilita pre rast“, „Automatizovaná cestná doprava“ a „Európska iniciatíva pre ekologické vozidlá“

· „Inteligentné energetické systémy a spotrebitelia“

Očakáva sa účasť až 400 účastníkov z Európy a Turecka z oblasti výskumu i priemyslu, ako aj zástupcovia miest a obcí, či inovatívne MSP.

Pre viac informácií kontaktujte pani Nezahat Yilmaz – n.yilmaz@idi.ie

Registrácia tu.