HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cities and Regions fostering circular economy transition

Podujatia

EU Circular Talks

13. decembra 2021 o 10:00 sa uskutoční workshop „EU Circular Talks“ – Cities and regions fostering circular economy transition.

Prechod na obehové hospodárstvo znamená systémovú transformáciu celých hodnotových reťazcov, ktoré zahŕňajú dizajn, výrobu a spotrebu. Mestá a regióny sú centrami inovácií a sociálno-ekonomickej transformácie s veľkým potenciálom viesť prechod na obehové hospodárstvo. Takáto hlboká transformácia si však často vyžaduje podporné mechanizmy na jej uskutočnenie.

Prvá prednáška sa zaoberala témou vytvorenia monitorovacích rámcov a identifikácie indikátorov na meranie cirkulácie v mestách a regiónoch. Sú tieto ukazovatele v súlade s validačnými/hodnotiacimi kritériami nástrojov na podporu a financovanie obehového hospodárstva? Aké podporné nástroje sú dostupné pre mestá a regióny? A ako sa používajú?

ACR +, EIB Advisory Hub, Európska komisia, vláda Navarry, komunita Interreg MED Green Growth, EIT Raw Materials, Dublin City, EUCF a ECESP vás pozývajú, aby ste sa zúčastnili tohto workshopu #EUCircularTalks, aby ste prediskutovali, ako sa využívajú rôzne podporné iniciatívy v mestách a regiónoch pri ich prechode na obehové hospodárstvo.

Viac informácií a program

Registrácia

Zdroj: https://circulareconomy.europa.eu, zverejnené: 8. 12. 2021, autor: rpa