HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Circular Economy Stakeholder Conference

Podujatia

Európska komisia spolu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom organizuje druhý ročník konferencie k téme obehového hospodárstva. Počas konferencie sa bude diskutovať o budúcich cieľoch a nových odvetviach obehového hospodárstva a predstavené budú prvotné úspechy Európskej platformy obehového hospodárstva (European Circular Economy Stakeholder Platform), ale aj skúsenosti kľúčových hráčov s prechodom k obehovému a nízkouhlíkovému hospodárstvu.