HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Circular-CRM IdeaCamp – E-waste Recycling Chain

Podujatia

EIT RawMaterials a Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachene pozývajú na Circular-CRM – IdeaCamp – workshop a partnerskú burza s podtitulom ´´Zlepšenie cirkulárneho hospodárstva kritických surovín´´.
 

Cieľom bude:


– Identifikácia potenciálnych projektových nápadov pre výzvy v rámci Horizontu 2020 a EIT RawMaterials

– Prezentácia aktuálneho stavu výskumu kritických surovín a pokroku v reťazci recyklácie elektronického odpadu

– Identifikácia výziev a bariér brániacich väčšej cirkulácii kritických surovín

– Demonštrácia potreby väčšej spolupráce medzi zainteresovanými stranami v reťazci recyklácie elektronického odpadu