HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Circular Change Conference

Podujatia

Konferencia o zmene lineárnej ekonomiky na cirkulárnu predstavuje dvojdňové interaktívne podujatie. Prídite a nechajte sa inšpirovať  príbehmi úspešných osobností v oblasti kruhovej ekonomiky a využite príležitosť osobne sa stretnúť s medzinárodnými odborníkmi a vymeniť si nápady.

Hlavné témy:

Národné plány pre kruhovú ekonomiku

Indikátory a merania pre cirkulánu ekonomiku

Cirkulárne mestá 

Kreatívny priemysel a kruhový dizajn

Bio-based hospodárstvo vs. kruhová ekonomika