HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CIM 2015

Podujatia

Dňa 21. až 24. septembra 2015 sa v Paríži (Francúzsko) zídu všetci významní hráči metrologického sveta: tak užívateia z priemyselu ako  aj technickí odborníci z národných laboratórií.
  
Skúma vývoj v meracej techniky, pokrok v oblasti výskumu a vývoja a ich aplikácia v priemysle.

Najvýznamnejšie body na kongrese CIM 2015:
 plenárne zasadnutie „metrológie 4.0“ s prezentáciou NIST, NPL a PTB
 vystúpenie pána Claude Cohen Tannoudji, Nobelova cena za fyziku v roku 1997, počas záverečného zasadaniapána

Viac informácií nájdete v priloženom programe na:

http://www.metrologie2015.com/programme-metrology-international-congress-2015.html