HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Chémia a technológie pre život

Podujatia

 • Začiatok
  23.11.2022, 08:30
 • Koniec
  23.11.2022, 17:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  FCHTP, STU
 • Miesto konania
  Radlinského 9, 812 37 BA
 • Odkaz na webovú stránku
Banner podujatia: Chémia a technológie pre život – 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia
Študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život. Zdroj: http://www.ukazsvojuchemiu.sk

Študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život – 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia“ sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporuje vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Témy

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Pre koho je konferencia určená

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Termíny

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 23. novembra 2022 od 8:30 do 17:30 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava.

Viac informácií:

Chémia a technológie pre život

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, http://www.ukazsvojuchemiu.sk; zverejnené: 9. 11. 2022, autor: rpa