HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Central European Joint Infoday 2022

Podujatia

 • Začiatok
  12.01.2022, 12:15
 • Koniec
  13.01.2022, 13:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Hungarian national agency
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku
Central European Joint Info Day 2022

Stredoeurópsky spoločný informačný deň organizujú národné agentúry Erasmus+ zo štyroch susedných krajín: Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska. Tentoraz sa spoločné podujatie uskutoční online v dňoch 12. – 13. januára 2022. Informačný deň je zasadený do kontextu Výzvy Erasmus+ 2022 a zameriava sa najmä na medzinárodný rozmer programu, čo sú akcie podporujúce spoluprácu medzi programovými a partnerskými krajinami v sektore vysokoškolského vzdelávania.

 • Erasmus Mundus (Spoločné magisterské a dizajnérske opatrenia)
 • Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
 • Jean Monnet (predsedníctva, moduly, centrá excelentnosti a siete)
 • Európske univerzity

Tieto centralizované akcie, ktoré riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v Bruseli, budú predstavené v rámci štyroch tematických stretnutí. Na základe prezentácií príkladov dobrej praxe budú prezentované teoretické východiská, ciele a priority každej akcie, ako aj praktické aspekty prípravy a implementácie projektov.

Účastníci budú mať tiež príležitosť stretnúť sa so zástupcami Európskej komisie, EACEA a národných kancelárií Erasmus+, ktorých členovia vysvetlia priority svojich krajín/regiónov relevantné pre budúce návrhy projektov.

Organizátori očakávajú, že prostredníctvom podrobných praktických prezentácií a diskusií poskytnú potenciálnym žiadateľom povzbudenie a praktickú podporu v rámci ďalšej výzvy na predkladanie návrhov Erasmus+.

Podujatie je primárne určené pre zástupcov vysokých škôl z Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska, ako aj pre podniky, ktoré sa zaujímajú o medzinárodný rozmer programu Erasmus+.

Program

Registrácia

Zdroj: SAAIC; https://online.infodays.eu, zverejnené: 17. 12. 2021, autor: rpa