HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CASSINI Matchmaking virtual kick-off event

Podujatia

kick off
Zdroj: CASSINI Matchmaking

CASSINI Matchmaking pozýva dňa 8. apríla 2022 od 10:00 do 12:30 na CASSINI matchmaking virtual kick off podujatie.

Ste startup, scaleup alebo MSP, ktorý pracuje s inovatívnymi technológiami spojenými s vesmírnym sektorom? Pridajte sa k virtuálnej prezentácii CASSINI Matchmaking, kde sa dozviete všetko o tejto iniciatíve a vypočujete si spoločnosti, korporácie a investorov, ktoré sa podelia o svoje úspešné príbehy.

Termín konania podujatia: 8. apríl 2022, 10:00 – 12:30 (SEČ), online

Registrácia a viac informácií

CASSINI Matchmaking

Projekt CASSINI Matchmaking ponúka začínajúcim, rozvíjajúcim sa a malým a stredným podnikom postupnú podporu pri príprave na nadviazanie kontaktov s investormi a korporáciami s cieľom zlepšiť ich schopnosť získať financovanie rizikovým kapitálom a vytvoriť priemyselné partnerstvá. Vďaka tejto iniciatíve spoločnosti zvýšia tempo svojho rastu. Korporácie a inštitucionálni partneri nájdu riešenia svojich potrieb a investori získajú tok spoločností pripravených na investície.

#EUSpace

Zdroj: www.cassini.eu/matchmaking/, zverejnené: 05.04.2022, autor: kha