HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Business opportunities in the circular economy

Podujatia

Reducing, Reusing and Recycling

Pozývame Vás na konferenciu a partnerskú burzu, kde môžete zviditeľniť Vaše aktivity, stretnúť odborníkov z EÚ, rozšíriť profesionálnu sieť kontaktov, nájsť nových medzinárodných partnerov a rozvinúť projektové nápady.

Počas akcie budú prezentované nadcházajúce výzvy v oblasti cirkulárnej ekonomiky v programe H2020 a programe grantov EEA, ako aj prípadové štúdie.

Akcia bude príležitosťou stretnúť medzinárodných partnerov v oblasti výskumu a vývoja, dodávateľov technológií a potenciálnych klientov.

Hlavné témy konferencie:

Odpad – recyklácia, opätovné použitie a zhodnocovanie
Inteligentné vodné hospodárenie
Alternatívne zdroje a efektívne využívanie energie a materiálov

Účasť je bezplatná, registrujte sa tu.