HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Brokerage event Transport

Podujatia

Projekt ETNAPlus organizuje brokerage a networking event pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava Horizontu 2020.

Podujatie je určené pre všetkých, čo majú záujem prezentovať svoju organizáciu, ako aj hľadať prespektívnych partnerov do pripravovaných projektov.

Podujatie sa zameriava na výzvy v oblasti dopravy:

  • MOBILITY FOR GROWTH
  • GREEN VEHICLES
  • SMALL BUSINESS AND FAST TRACK INNOVATION FOR TRANSPORT