HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Brokerage Event E² Tech4Cities

Podujatia

Brokerage event je určený pre hľadanie partnerov v oblasti Energy & Efficiency Technologies for Cities – inteligentná energia, IKT, udržateľné hospodárstvo a životné prostredie.

Viac informácií nájdete na stránke podujatia.