HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Brokerage and Networking Event on Innovative technologies and materials for energy storage and conversion

Podujatia

 • Začiatok
  23.10.2019, 11:30
 • Koniec
  23.10.2019, 17:00
 • Typ podujatia
  Brockerage event
 • Organizátor
  SLORD, CZELO, LINO, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Miesto konania
  Rue Belliard 41-43, Brusel, Belgicko
 • Štát
  Belgicko

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) so Styčnou kanceláriou ČR pre výskum a vývoj v Bruseli (CZELO) a Litvy (LINO) v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizujú 23. októbra 2019 kooperačnú burzu a partnerské stretnutia – Brokerage and networking event on innovative technologies and materials for energy storage and conversion (Inovatívne technológie a materiály pre uskladnenie a premenu energie), ktoré sa uskutočnia v priestoroch Stáleho zastúpenia Litvy pri EÚ v Bruseli (Rue Belliard 41-43, Brussels, Belgium).

Na podujatí budú predstavené vybrané výzvy (topics) z pracovných programov Programu H2020: Energy, NMBP & Cross-cutting activities.

Účastníci podujatia budú mať jedinečnú príležitosť nadviazať nové kontakty a sľubné partnerstvá pre budúcu spoluprácu na kolaboratívnych projektoch v rámci posledných výziev Programu H2020. Zároveň všetci registrovaní účastníci dostanú priestor predstaviť svoje projektové zámery v rámci panela rýchlych 2,5 minútových prezentácií (pitch presentations). Predbežný program podujatia je už k dispozícii.

Registrácia bude sprístupnená do 16. októbra 2019. Počet účastníkov je limitovaný!

Registrácia: http://geform.tc.cz/LEIT_SC3_brokerage_Brussels%202019

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať priamo Moniku Bideau Repčíkovú zo SLORDu: monika.repcikova@cvtisr.sk