HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Boosting Innovation Tour

Podujatia

Dňa 19.10.2019 sa uskutoční B2Match konferencia Boosting Innovation Tour pod záštitou Technologického centra AV ČR, Ministerstva priemyslu a obchodu, JIC, Kancelárie juhomoravského kraja pre medziregionálnu spoluprácu, Eurocentra Brno, CEITEC VUT, AMIRES, MSIC a Generálneho riaditeľstva Výskum a Inovácie Európskej komisie (DG-RTD).

Cieľom akcie je predovšetkým predstaviť koncepty Digital Innovation Hubs,  Open Innovation Test Beds a tiež regionálne centrá zamerené na Key Enabling Technologies – v  kontexte posledných výziev Horizontu 2020 a príprav budúceho Rámcového programu Horizont Europe (2021-2027).

Na podujatí popredné technologické firmy z České Republiky poskytnú EK spätnú väzbu vychádzajúcu  z miestnych skúseností – aké potreby majú firmy a čo by z ich pohľadu bolo vhodné v budúcom programe Horizont Europe zdôrazniť.

Rokovací jazyk: angličtina (bez tlmočenia).

Účasť na konferencií je zdarma, ale je treba sa zaregistrovať

Zaregistrujte sa, prosím, tiež na stretnutia B2Match   

Ďalšie informácie a program:     19 November 2019 Boosting Innovation Tour in Brno.pdf

Zverejnené: 22.10.2019, duj