HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biznis fórum startupov

Podujatia

19. mája 2021 sa uskutoční „Biznis fórum startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM“. Podujatie je organizované pravidelne, pre startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM každú tretiu stredu v mesiaci, z dôvodu pandemickej situácie on-line.

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu stretnutia vystúpia startupy:

  1. Air 2 Go
  2. CeoHire
  3. EKO-pallets

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia a analytické hodnotenie rozvoja startupov zo strany expertov a hostí.

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk, zverejnené: 7. 5. 2021, autor: rpa