HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biomasa pre rast: potenciály a výzvy bioenergie v Podunajskom regióne

Podujatia

Pozývame Vás na ďalšie podujatie, ktoré bude počas slovenského Predsedníctva SR v Rade EÚ. Toto bezplatné partnerské podujatie sa uskutoční pred večerom SET PLAN konferencie s názvom „Biomasa pre rast: potenciály a výzvy bioenergie v podunajskej oblasti.

V spolupráci projektov Danube-INCO.NET a S2Biom sa na tomto podujatí združí široké spektrum aktérov z celej oblasti biomasy. Radi by sme Vám sprostredkovali celú škálu vysoko kvalitných informácií o financovaní, iniciatívach a organizáciách, ako aj úspešné príbehy, zároveň budú odprezentovaná naša práca a ponúkneme partnerov na spolupráce pre váš výskumom a obchod.

Workshop je sprievodnou akciou Energy Networking4Innovation.

Viac informácií 

Registrácia