HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ALLEA pozýva na panelovú diskusiu

Podujatia

Pozvánka na online diskusiu

ALLEA (All European Academies) pozýva na online panelovú diskusiu s názvom Climate Sustainability in the Academic System – The Why and The How, ktorá sa bude konať dňa 1. februára 2022 od 15:00 do 17:00 online.

Vedecká komunita sa bude zamýšľať nad úlohou, ktorú môže akademická sféra zohrávať pri zmierňovaní klimatických zmien a nad krokmi, ktoré možno podniknúť na to, aby bola práca v akadémiách trvalo udržateľná bez toho, aby bola ohrozená kvalita výstupov.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.

Podrobnejšie informácie a registrácia

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 14. 1. 2022, autor: rpa