HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako na otvorené zdieľanie dát a spoluprácu vo výskume

Podujatia

Workshop: Sharing data for open collaboration. Zdroj: https://discoverylearning.eu

18. februára 2022 od 9:30 do 13:00 sa uskutoční workshop na tému „Ako na otvorené zdieľanie dát a spoluprácu vo výskume“.

Cieľom workshopu je sprostredkovať základné princípy a výhody zdieľania dát a otvorenej spolupráce vo výskume. Workshop je určený najmä doktorandom a doktorandkám. Vítaní sú ale všetci výskumníci a výskumníčky, ktorí sa chcú o téme dozvedieť viac. Dozviete sa (a na praktických cvičeniach si vyskúšate):


• Na čo je dobré otvorené zdieľanie dát, aké sú jeho princípy a nástroje na jeho podporu.
• Prečo je dôležitá replikovateľnosť výskumu a ako nastaviť metodológiu výskumu tak, aby sa dal postup výskumu replikovať.
• Ako efektívne zdieľať dáta a vytvoriť zrozumiteľný codebook a ako vyzerá dobre anotovaný dataset.

Workshopom vás prevedú Matúš Adamkovič z Prešovskej univerzity a Jakub Rajčáni z Univerzity Komenského v Bratislave, členovia Slovak Reproducibility Netwok.

Workshop je bezplatný a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Viac informácií a registrácia

Zdroj: EURAXESS Slovakia; https://discoverylearning.eu, zverejnené: 14. 2. 2022, autor: rpa