HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako môže podnikanie pomáhať riešiť spoločenské problémy?

Podujatia

 • Začiatok
  12.05.2021, 14:30
 • Koniec
  12.05.2021, 16:30
 • Typ podujatia
  Súťaž
 • Organizátor
  Ekonomická fakulta, TUKE
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku

12. mája 2021 od 14:30 do 16:30 sa uskutoční podujatie: Ako môže podnikanie pomáhať riešiť spoločenské problémy?

Pozrite si nápady stredoškolákov, ktorí Vám predstavia svoje podnikateľské zámery, vytvorené nielen s cieľom zarobiť, ale zároveň aj napomôcť riešeniu spoločenských problémov!

Zároveň bude predstavené, ako sa podarilo naštartovať inovatívnu edukačnú hru InnoSchool na stredných školách v Košickom kraji motivujúc študentov k sociálnemu podnikaniu.

Program

Registrácia

Vzdelávací systém InnoSchool (ILS) je inovatívny vzdelávací systém pre študentov stredných škôl, ktorý im prináša možnosť získať široké spektrum znalostí a zručností potrebných pre prípravu a začatie podnikania, no zároveň ich učí aj ako správne identifikovať aktuálne spoločenské problémy a nahliadať na ne z podnikateľskej príležitosti.

Tento vzdelávací systém je kombináciou tradičných vzdelávacích metód založených na výučbe v triedach a digitálnych prvkov. InnoSchool je možné využiť na oživenie existujúcich povinných predmetov (ako napr. aplikovaná ekonómia, náuka o spoločnosti a pod.) alebo v rámci voľnočasových aktivít študentov. Každý učiteľ pritom má podľa potrieb triedy na výber viacero úrovní obtiažnosti.

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk; https://innoschool.sk/, zverejnené: 3. 5. 2021, autor: rpa