HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

9th Transport Research Arena

Podujatia

 • Začiatok
  14.11.2022, 09:00
 • Koniec
  17.11.2022, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  TRA2022
 • Miesto konania
  Lisabon

V dňoch 14. – 17. novembra 2022 sa v Lisabone uskutoční najväčšia európska výskumná a technologická konferencia o doprave a mobilite „Transport Research Arena. Pod heslom „Moving together – reimagining mobility world“ sa TRA2022 sústredí na inovačné riešenia v tomto sektore.

Dopravný priemysel, ktorý čelí prebiehajúcej transformácii, sa stáva modernejším, rýchlejším a bezpečnejším, pričom sa zameriava na udržateľné a digitálne riešenia. V európskej sfére zohráva implementácia udržateľných a inovatívnych dopravných prostriedkov dôležitú úlohu v rámci cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy.

TRA2022 ponúka príležitosť spoločne prehodnotiť celosvetovú mobilitu a ako odpovedať na hlavné výzvy, ktorým v súčasnosti čelí dopravný sektor. TRA Lisabon 2022 bude postavená najmä na týchto pilieroch:

 • Vedecká excelentnosť, výskumné a inovačné výzvy.
 • Najnovší technologický a priemyselný vývoj a inovačné politiky týkajúce sa európskeho výskumu a inovácií v oblasti dopravy.
 • Spolupráca Európy s ostatnými kontinentmi, čím sa zabezpečí výmena poznatkov a skúseností.

Viac informácií o programe, registrácií atď.

Infoleták

Zdroj: TRA2022, 3.11.2022