HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

4th International Conference on Energy & Meteorology

Podujatia

Štvrtá medzinárodná konferencia o energii a meteorológii (ICEM) je jedinečnou príležitosťou pre energetický priemysel a meteorologický sektor aby sa spojili, vymieňali si vedomosti a spolupracovali. Čakajú Vás semináre, panelové diskusie s medzinárodnými odborníkmi, stretnutia a nové obchodné príležitosti, či spolupráca s medzinárodnou komunitou energetických špecialistov, ekonómov, vedcov a tvorcov politík.
Témou konferencie pre rok 2017 je: „Výzvy pre energiu v oblasti meteorologických a klimatických služieb“.