HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

4th European AI Alliance: Leading Trustworthy AI Globally

Podujatia

 • Začiatok
  16.11.2023, 09:00
 • Koniec
  17.11.2023, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Španielske ministerstvo hospodárstva a digitálnej transformácie a EC
 • Miesto konania
  Madrid, Španielsko

Európske zhromaždenie aliancie AI je vlajkovou loďou, na ktorej sa stretávajú tvorcovia politík a zainteresované strany, aby prispeli k formovaniu európskej politiky umelej inteligencie.

Tohtoročné vydanie zhromaždenia Európskej aliancie AI predstavuje ďalší dôležitý míľnik v implementácii Európskej stratégie AI, pričom zákon o AI smeruje k prijatiu, zatiaľ čo aktualizovaný Koordinovaný plán pre AI počíta s dvomi rokmi implementácie.

Paralelne, a hoci sa na medzinárodnej scéne objavujú pozoruhodné politické a legislatívne iniciatívy, podujatie poskytuje príležitosť na diskusiu o úsilí, akým je nadchádzajúci Dohovor Rady Európy o umelej inteligencii, ako aj o ďalších dôležitých bilaterálnych a multilaterálnych partnerstvách, do ktorých je EÚ aktívne zapojená.

Viac informácií o podujatí

Program

Registrácia

Zdroj: leadingtrustworthyaiglobally.eu, 23. 10. 2023, top