HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

3RD IAA CONFERENCE ON SPACE SITUATIONAL AWARENESS (ICSSA)

Podujatia

  • Začiatok
    13.09.2021, 00:00
  • Koniec
    15.09.2021, 00:00
  • Typ podujatia
    Konferencia

dňoch 13. – 15.09.2021 sa uskutoční v poradí už tretia edícia konferencie 3RD IAA CONFERENCE ON SPACE SITUATIONAL AWARENESS (ICSSA), ktorá sa zameria na oblasť SSA.

Konferencia sa bude zaoberať rozsiahlymi technickými a politickými aspektmi súvisiacimi s témou SSA. Za posledné dve desaťročia sa z SSA vyvinula multidisciplinárna oblasť výskumu s vysokým dopadom.

IAA - logo

June 1st, 2020Call for Papers
June 15, 2021Abstracts Due
September 1st, 2021Papers Due

Viac informácií a možnosť registrácie

Viac informácií o Horizonte Európa a možnostiach zapojenia sa Vám poskytne príslušný NCP.

Zdroj:IAA, 18.05.2021, erh