HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Coordinator Day on Grant Agreement – Deň pre koordinátorov projektov H2020

Podujatia

 • Začiatok
  21.02.2020, 09:00
 • Koniec
  21.02.2020, 17:00
 • Miesto konania
  European Commission Charlemagne building Room De Gasperi Rue de la Loi 170 1040 Brussels, Belgium
 • Štát
  Belgicko

 „Coordinators Day on Grant Agreement Preparation” – deň pre koordinátorov úspešne podaných projektových návrhov do programu Horizont 2020 sa uskutoční 21. februára 2020 v Bruseli. Európska komisia predstaví potrebné informácie k príprave a podpisu grantovej dohody. Podujatie je prednostne určené koordinátorom, ktorí už boli vyzvaní EK k príprave grantovej dohody, v prípade voľných kapacít sú pozvaní aj ďalší účastníci.

Program podujatia

Registračný formulár a odkaz na online prenos sú už k dispozícii na stránke podujatia.