HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Medzinárodný workshop “Green materials for Batteries in Horizon 2020”

Podujatia

Dňa 19. februára 2020 organizuje v Mníchove Bavarian Research Alliance v spolupráci s Innovation Centre Denmark medzinárodný workshop “Green materials for batteries in Horizon 2020”. Cieľom školenia je prepojenie zástupcov výskumného a súkromného sektora v oblasti batériového výskumu, ktorí majú záujem predložiť projektový návrh do jednokolovej výzvy programu Horizont 2020 „Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries“ . Výzva obsahuje tieto 4 témy (topics): 

LC-BAT-8-2020: Next-generation batteries for stationary energy storage
LC-BAT-9-2020: Hybridisation of battery systems for stationary energy storage
LC-BAT-10-2020: Next generation and realisation of battery packs for BEV and PHEV
LC-BAT-11-2020: Reducing the cost of large batteries for waterborne transport

Výzva s rozpočtom 90 mil. € má uzávierku 21. apríla 2020

Predbežný program školenia je už zverejnený.

Bezplatná registrácia na workshop je otvorená do 5. februára 2020 na webovej stránke podujatia. DOLEŽITÉ: Záujemcovia môžu na workshope predstaviť všetkým zúčastneným svoj projektový zámer, na ktorom pracujú v rámci bodu programu: 12.00 – 13.00 PART 2/3 of elevator pitches/presentations of participants. Podmienkou je uviesť záujem prezentovať sa už pri registrácii na podujatie a následne odoslať prezentáciu organizátorom do 13. februára 2020. 

  Zdroj: www.bayfor.org; zverejnené 21.1.2020; mit