HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

2022 Clean Space Industry Days

Podujatia

 • Začiatok
  10.10.2022, 10:00
 • Koniec
  14.10.2022, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  ESA-ESTEC
 • Odkaz na webovú stránku
ESA Clean Space
Zdroj: ESA

ESA v dňoch 10. až 14. októbra 2022 organizuje ďalší ročník konferencie Clean Space Industry Days v ESTEC Centre v Holandsku.

Od pondelka do piatku sa účastníci zúčastnia na zasadnutiach venovaných rôznym témam. Od hodnotenia vplyvu vesmírnej misie na životné prostredie až po navrhovanie vesmírnych lodí v súlade s požiadavkami na zmiernenie vplyvu vesmírneho odpadu.

ESA má celosvetovo vedúce postavenie v oblasti ekologického dizajnu vesmírnych misií a boja proti vesmírnemu odpadu. Cieľom ESA, je zvýšiť konkurencieschopnosť európskych vesmírnych aktérov v týchto kľúčových oblastiach.

Tento ročník sa zameriava na:

 • Ecodesign for Space: poskytnutie rámca pre začlenenie environmentálnej udržateľnosti do návrhu vesmírnych misií s cieľom definovať ciele na dosiahnutie cieľa zeleného vesmíru prostredníctvom vývoja a používania ekologických technológií
 • End-of-Life Management: vývoj technológií na predchádzanie vzniku odpadu v budúcnosti a realizácia systémových aktivít na podporu ich integrácie do budúcich misií s cieľom dosiahnuť riešenia pre misie ESA s nulovým odpadom do roku 2030
 • In-Orbit Servicing: umožnenie komerčných misií zameraných na servis iných družíc prostredníctvom aktívneho odstraňovania úlomkov, opravy, dopĺňania paliva alebo dokonca recyklácie, ako základný kameň nového dôležitého európskeho podnikania

Termín konania podujatia: 10. – 14. október 2022, Noordwijk, Holandsko

Na podujatie je potrebné sa registrovať.

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: www.esa.int, zverejnené: 11.7.2022, autor: kha