HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

#2 Webinár k #myEUspace súťaži

Podujatia

#myEUspace súťaž
Zdroj: EUSPA

Dňa 14. novembra 2022 od 16:00 do 17:30 prebehne druhý webinár k podmienkam #myEUspace súťaži. Počas webinára budú odborníci diskutovať o oblastiach inovácií, do ktorých sa môžete prihlásiť, o pravidlách účasti, peňažných cenách, časovom harmonograme procese podávania a hodnotenia žiadostí a ďalších relevantných témach. Účastníci budú mať možnosť komunikovať a klásť svoje otázky. Na podujatie je potrebné sa registrovať.

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlásila súťaž #myEUspace 2022 v kategórií o najlepšie nápady, prototypy a výrobky s celkovou výškou výhry takmer 1 milión EUR. Súťaž sa zameriava na inovátorov a podnikateľov pripravených vyvíjať a komercializovať inovatívne riešenia využívajúce vesmírne údaje a služby EÚ. Súťaž, ktorú každoročne organizuje EUSPA v rámci iniciatívy Európskej komisie CASSINI – Space Entrepreneurship Initiative, je výzvou pre inovátorov a podnikateľov, aby vytvorili komerčné riešenia, ktoré zmenia pravidlá hry a ktoré využívajú údaje zo systému Galileo, Copernicus alebo z oboch týchto systémov.

Termín konania podujatia: 14. november 2022, 16:00 – 17:30, online

Viac informácií

Registrácia

#myEUspace

Zdroj: https://www.euspa.europa.eu/, zverejnené: 8.11.2022, autor: kha