HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

2. Európsky summit o inováciách pre aktívne a zdravé starnutie

Podujatia

SAVE THE DATE: 2. Európsky summit o inováciách pre aktívne a zdravé starnutie: Transformácia  zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v Európe v budúcnosti.

Pridajte sa k nám dňa 5.-8. decembra 2016 na toto podujatie a prispejte k definovaniu spoločnej vízie o tom, ako môžu inovácie transformovať demografické zmeny na príležitosť pre európsku starnúcu populáciu a aj striebornú ekonomiku.
Cieľom summitu je pozrieť sa na to, ako môžu digitálne technológie premeniť spôsob, akým uvažujeme o poskytovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Európe. Od zdravia (lekárska starostlivosť) po prevenciu cez zdravý životný štýl (fyzická aktivita a šport / pohody) až do ďalších oblastí „striebornej“ ekonomiky (strieborného cestovného ruchu, k veku prijateľné domovy, životné prostredie atď.)
Táto akcia nie je vyhradne určená európskym organizáciám, ale budeme sa venovať aj globálnym rozmerom (spolu s hosťami z Japonska, Kanady, Číny a USA). V nadväznosti na vyhlásenie skupiny G7 o tom, ako digitálne inovácie môžu podporiť potreby starnúcej populácie.
Očakávaná účasť je 1500 – 2000 účastníkov. Jedná sa o konferencue (s radom workshopov) a tiež bude k dispzícii výstavná plocha (kde budú predstavené finančných zdrojov ES a tiež technologických riešenia vyvinuté pre digitálne zdravie a nadväzné starostlivosti).

Táto akcia je zadarmo.