HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

15. Európske jadrové fórum

Podujatia

 • Začiatok
  01.03.2021, 09:00
 • Koniec
  02.03.2021, 17:00
 • Typ podujatia
  Fórum
 • Organizátor
  Európska komisia

V dňoch 1. a 2. marca 2021 sa uskutoční 15. ročník Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave. Podujatie je organizované Európskou komisiou v spolupráci so Slovenskou republikou ako hostiteľskou krajinou.

Fórum bude príležitosťou na širokú diskusiu všetkých zainteresovaných strán o príležitostiach a rizikách jadrovej energie. Témy sa vyberú tak, aby umožňovali diskusie spojené s energetickými výzvami, ktorým čelia krajiny EÚ.

Výročné fóra ENEF boli založené v roku 2007. Podujatia sa konajú alternatívne v Bratislave a Prahe. Sú otvorené pre všetkých so záujmom o jadrovú energiu vrátane vlád EÚ, európskych inštitúcií (ako sú Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor), zástupcov jadrového priemyslu a regulačných orgánov, spotrebiteľov elektriny a občiansku spoločnosť.

Vzhľadom na súčasnú pandémiu je dátum stále predbežný a môže byť predmetom ďalších zmien.

Viac informácií o podujatí je dostupných tu.