HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

14. ročník konferencie: Európa v meniacom sa svete

Podujatia

 • Začiatok
  10.11.2021, 10:00
 • Koniec
  12.11.2021, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EPH Conference Foundation, Utrecht, The Netherlands
 • Odkaz na webovú stránku

V dňoch 10.-12. novembra 2021 sa uskutoční konferencia na tému „Európa v meniacom sa svete“.

Európske zdravie nemá dobrú odozvu na COVID. V celej Európe bola reakcia na pandémiu do značnej miery neúspešná. A to aj napriek obrovskému množstvu tvrdej práce na oddeleniach verejného zdravotníctva. Zdravotnícky sektor mal vo všeobecnosti obmedzený dosah na navrhovanie a vykonávanie základnej politiky v oblasti verejného zdravia. Svet verejného zdravia sa mení, ale mnohé kľúčové oblasti zostávajú rovnaké. Rozhodujúce je držať sa toho, čo si ceníme, stavať na tom a vychádzať z toho, aby sme uspokojili nové a naliehavé potreby. Relevantným výrazom sú „budúcnosti“ a nie „budúcnosť“. Očakávame a potrebujeme rozmanitejšie verejné zdravotníctvo s pracovnou silou pôsobiacou na nových a súčasne tradičnejších scénach.

Témy konferencie:

 • Budúcnosť verejného zdravia v meniacom sa svete
 • Prax v oblasti verejného zdravotníctva, odborná príprava a pracovná sila
 • Komunikácia a verejné zdravie
 • Zmena klímy a verejné zdravie – dvojitá rola
 • Poučenie sa z pandémie a príprava na ďalšiu
 • Verejné zdravie, rovnosť a spravodlivosť, návrat k napredovaniu

Registrácia prebieha do 1. apríla 2021.

Viac informácií

Zdroj: https://ephconference.eu, zverejnené: 25.2.2021, autor: zst