HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyjadrenie záujmu pre hosťujúcich výskumných pracovníkov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Potenciálni žiadatelia musia spĺňať podmienky stanovené vo výzve Marie-Sklodowska-Curie-Akcie pre jednotlivé štipendiá.

V termíne na predloženie návrhov do 11/09/2019 výskumník (*) musí spĺňať kritéria uvedené vo výzve.

Viac informácií nájdete v tomto formulári