HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzita Palackého v Olomouci hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Univerzita Palackého v Olomouci hľadá partnerov pre svoje projekty v rámci Horizontu 2020 – Akcie M.Curie-Sklodowskej.

Pozrite si profil a kontaktujte sa priamo s nimi.