HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzita Osijek hľadá partnerov v rámci MSCA

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Univerzita Osijek (Chorvátsko) hľadá partnerov v rámci MSCA ITN – ETN, RISE a ponúka

možnosť hostiteľskej inštitúcie pre Individual Fellowship.

Podrobnejšie informácie nájdete v partnerskom profile.