HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Université de Lorraine má záujem o účasť v projekte

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

V prílohe nájdete formulár od francúzskeho partnera, ktorý má skúsenosti v oblasti SSH: Makroekonomika, DSGE (Dynamická stochastická všeobecná rovnováha), Energetická ekonomika, transformácia energetiky (prechod na zelenú energiu).
Tieto zručnosti sú užitočné pri štúdiu ekonomickej expertízy a perspektívy s osobitným záujmom o transformáciu energetiky, vplyv energetiky na reálnu ekonomiku (HDP, zamestnanosť, spotreba) a dopad na ceny (ceny energií / domáca inflácia).

Záujem majú o vstup do projektu k tejto výzve:

·         LC-SC3-CC-2-2018 Modelling in support to the transition to a Low-Carbon Energy System in Europe

Kontaktné údaje sú uvedené v vyplnenom formulári.

V prípade záujmu sa treba kontaktovať priamo na organizáciu.