HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ukrajinský štátny geologický výskumný ústav hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Ukrajinský štátny geologický výskumný ústav hľadá partnerov v oblastiach životného prostredia a energetiky (najmä pre oblasť Water framework directive).

1. projektový návrh: Creation of database in GIS and on-line atlases with information on resources, status and use of groundwater. https://cordis.europa.eu/partners/web/req-19222

2. projektový návrh: The creation of a tourist network with the use of geological natural landmarks. https://cordis.europa.eu/partners/web/req-19221

3. projektový návrh: The reform of the groundwater monitoring system  in associated countries on the basis of the EU Water framework Directive requirements. https://cordis.europa.eu/partners/web/req-19220