HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ukrajinská štátna komisia pre testovanie geologických projektov a odhadov hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Ukrajinská štátna komisia pre testovanie geologických projektov a odhadov hľadá partnerov najmä pre tieto oblasti:

 

 Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials – Greening the Economy

 

1. Development of international cooperation in the field of extraction industry.   https://cordis.europa.eu/partners/web/req-19209

2. Integration of cartographic information of geological and related contents in the GEOSS and the Copernicus systems.  https://cordis.europa.eu/partners/web/req-19234

3. Expanding forecasting opportunities of the GEOSS by creation of digital materials of geomorphological and neotectonic contents.  https://cordis.europa.eu/partners/web/req-18978