HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tuniský partner hľadá partnerov do SwafS výziev

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Tuniské združenie pre vedu a výskum chce byť koordinátorom H2020 projektov v rámci viacerých výziev v oblasti SwafS:

SwafS-05-2018-2019

SwafS-08-2019

SwafS-09-2018-2019

SwafS-12-2019

Tuniské združenie pre vedu a výskum (profil) je združením, ktoré združuje profesorov a výskumníkov a študentov z Gabeskej univerzity v Tunisku.

Ponúkame rozsiahle skúsenosti v našich národných projektoch, úzko spolupracujeme s univerzitou, správou, samosprávou.

Máme záujem spolupracovať s partnermi v týchto témach:

• Výskumné inovačné potreby a školenie zručností v programoch PHD
• Podpora výskumných organizácií pri realizácii plánov rodovej rovnosti.
• Scenáre systému udeľovania/ osvedčovania rodovej rovnosti vo výskumných organizáciách a univerzitách v Európe.
• Etika inovácií: výzva nových spôsobov interakcie.

Pre viac informácií treba kontaktovať priamo organizáciu (viď.profil).