HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tubitak hľadá partnertov v rámci výzvy pre výskum ZIKA vírusu

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Tubitak hľadá partnerov v rámci výzvy: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16069-sc1-pm-22-2016.html

Kontakt: aysenur.okatan@tubitak.gov.tr